Mercabarna reforça el seu compromís amb l'ètica i el compliment

Maig 2022

Aquest 2022 s'han complert dos anys des de la certificació del sistema de Compliance penal per part d'AENOR, que Mercabarna va implementar amb la voluntat de garantir el seu compromís de prevenció dels riscos penals vinculats a la seva activitat i de compliment dels valors de compliment de la legalitat i integritat recollits al seu Codi ètic.

En aquests dos anys, en què cada vegada està adquirint més rellevància l'ètica empresarial, el bon govern i el compliment penal, Mercabarna ha continuat reforçant el sistema.

En aquest sentit, a partir d'ara s'inclourà als contractes amb els clients una nova clàusula de compromís de compliment dels principis de conducta del Codi ètic i de la Política de Compliance penal de Mercabarna, que està publicada al Portal de la transparència de la pàgina web corporativa.

També s'introduiran modificacions al Canal de denúncies de l'empresa, al qual es pot accedir també a través del Portal de la transparència (Compliance i canal de denúncies). Quan s'hagin efectuat aquests canvis, es publicarà un nou comunicat per tal que els usuaris i clients de la Unitat Alimentària en puguin tenir coneixement.