Més plaques fotovoltaiques al recinte

Juny 2021

Recentment s'han instal·lat nous panells a l'edifici d'oficines de la zona comercial.

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte mediambiental, Mercabarna implementa mesures per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Recentment, s'han instal·lat noves plaques fotovoltaiques per abastir els serveis comuns de l'edifici d'oficines i el Centre Directiu, que se sumen a les existents a Mercabarna-flor i al Biomarket. La producció estimada anual és de prop 200.000 kWh i s'evitaran 47.856 kg CO2/any d'emissions.

En el marc de les actuacions dutes a terme per mitigar el canvi climàtic, també es troben la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, situats al Biomarket i a l'aparcament P2 del carrer Major; l'ús d'energia d'electricitat verda i el control exhaustiu dels consums. Si vols saber més sobre el compromís mediambiental de Mercabarna, consulta el capítol 6 de la Memòria de Sostenibilitat 2020.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques a Mercabarna