Els premis enerTIC reconeixen la solidaritat de l'app T-Mercabarna Solidària

Març 2021

El projecte ha estat premiat dins de la categoria Indústria 4.0, per la seva contribució al desenvolupament d'un sistema logístic eficient a través d'un sistema col·laboratiu que connecta les empreses del mercat, els transportistes d'aliments i les ONG.

La VIII edició dels enerTIC Awards ha reconegut a Mercabarna i T-Systems pel seu projecte T-Mercabarna Solidària, un marketplace solidari, desenvolupat en 24 hores de programació ininterrompuda durant els moments més crus de la pandèmia, per ajudar a agilitzar el procés d'entrega d'aliments als col·lectius més vulnerables, que han augmentat significativament amb la crisi sanitària de la COVID-19.

L'aplicació, desenvolupada per l'equip de professionals voluntaris de T-Systems i Mercabarna, permet a les organitzacions sense ànim de lucre accedir a un banc de productes d'alimentació disponible a Mercabarna i sol·licitar una entrega en base a un catàleg establert per majoristes. A més, permet crear perfils per tipus d'empresa (majoristes, transportistes o associacions), i inclou estadístiques de comandes i temps d'entrega, amb seguiment en temps real per estat i localització.

Fins a la data, s'han superat els 150.000 quilos d'aliments donats a través d'aquesta app a Creu Roja Catalunya, que s'encarrega de la seva distribució en diferents punts de la regió, destinant els aliments a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

La naturalesa dels productes frescos, molt més complicats de gestionar per ser peribles i la complexa manipulació, fa que el sistema de repartiment hagi de ser ràpid i curós. Amb aquesta nova app, abans de les 10 del matí, les empreses de Mercabarna faciliten la informació dels productes que poden donar a Creu Roja perquè l'entitat social realitzi una selecció i planifiqui la gestió. En aquesta mateixa aplica connecta amb l'empresa de transport de manera que abans de els 17 hores del mateix dia els aliments arriben als magatzems de Creu Roja.

L'aplicació reflecteix la quantitat i el volum que ocupen aquests aliments, una informació que permet tant al transportista com a Creu Roja organitzar el transport i el seu posterior emmagatzematge. A més, el grupatge eficient del producte i l'organització del transport millor els temps d'entrega i l'emmagatzematge i redueix les emissions derivades de la destrucció del producte.