Josep Tejedo, director general de Mercabarna: “Les grans fites de l’any han estat resultat d’acords i col·laboracions”

P- Quina valoració fa del 2014?
R- Un any en què han continuat deixant-se sentir les conseqüències de la crisi, amb dificultats per mantenir xifres de comercialització en carn i peix i amb una gran dificultat en fruita i hortalissa a causa de la important caiguda de preus per un excés productiu que va agreujar la crisi amb Rússia.

P- Quines són les fites més importants que s’han assolit?
R-
Les fites es refereixen a resultats d’acords per una banda i de col·laboracions per l’altra, i això més que fites, són una gran notícia. Hem de recordar l’acord amb el Gremi de Fruites i Hortalisses per a l’ampliació de les concessions, que afegit al signat l’any anterior amb el peix i l’acord global amb Assocome, deixa resolta la continuïtat contractual dels operadors. Hem avançat molt en comissions mixtes per aconseguir que la contractació conjunta suposi un estalvi per a tothom, i hem posat en marxa iniciatives relacionades amb el respecte al medi ambient com el suport al vehicle elèctric o l’acord per portar l’energia de la desliquació del gas que permetrà estalvis importants i una rebaixa de les emissions de CO2.

P- Què ha quedat per fer?
R-
Evidentment els objectius de millora han de ser constants i crec que hem de ser més actius en les tasques de manteniment. També està previst incrementar les accions de promoció del mercat.

P- Quins són els seus desitjos per al 2015?
R- El desig és que el gran repte que suposarà l’inici simultani de diverses obres d’importància es facin de la manera més ràpida i eficient i amb la generositat de tots davant de les probables incomoditats que suposaran. Un desig més general, però no menys important, és que es rebaixi l’impacte de la crisi.

Josep Tejedo, director general de Mercabarna