Campanya per potenciar l'ús del Punt Verd entre els detallistes

Mercabarna segueix impulsant accions encaminades a fomentar un major reciclatge dels residus i a millorar el medi ambient. I és en aquesta línia on s’emmarca la campanya informativa que, a partir del 8 de juliol, posarà en marxa Mercabarna, amb l’objectiu d’aconseguir que un major nombre de detallistes utilitzin el Punt Verd de la Unitat Alimentària per dipositar les deixalles que es generen amb la seva activitat comercial.
Al llarg de dues setmanes, un grup d’agents mediambientals s’encarregaran d’informar als compradors dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del Peix, mitjançant un full informatiu on es destaquen les facilitats i els avantatges d’utilitzar aquesta instal·lació.
“L’objectiu és recordar als detallistes que tenen en el Punt Verd de Mercabarna un centre de referència on dipositar els seus residus, tant la matèria orgànica com els envasos, de formà àgil i sense esforços i que, a més, fer-ho comporta uns beneficis”, apunta Georgina Cepas, responsable de Medi Ambient de Mercabarna.
D’una banda, aquests beneficis són mediambientals i per al paisatge urbà de les ciutats, ja que si els botiguers porten les deixalles al Punt Verd eviten col·lapsar els contenidors i, de retruc, els carrers del seu barri. I, de l’altre, els avantatges econòmics, donat que en alguns municipis s’apliquen descomptes en l’impost de residus comercials als establiments que usen habitualment el Punt Verd.

Mercabarna recicla el 80% dels residus
Al llarg de 2012, Mercabarna va continuar mantenint l’alt nivell de reciclatge registrat en els darrers anys. En total, es va reciclar el 80,2% dels residus provinents de l’activitat comercial de les empreses del recinte (matèria orgànica, fusta, cartró, etc.) i de l’activitat industrial (bàsicament de l’Escorxador). Durant tot l’exercici passat, es van recollir 30.635 tones de residus.

Un detallista dipositant les deixalles en el Punt Verd de Mercabarna