Ferran Masclans:"La idea és fer una compra conjunta d'energia"

Entrevista a Ferran Masclans, representant d'Assocome a la Comissió d'Energies de Mercabarna

La Comissió d’Energies, formada per representants d’Assocome i de la direcció de Mercabarna, aposta per la reducció de la factura energètica de les empreses.

P- Les empreses estan preocupades per les despeses energètiques?
R- A mesura que la situació econòmica s’ha anat complicant, la tendència de les empreses ha estat la de reduir costos en diferents variables empresarials que millorin la productivitat i la competitivitat. I l’energia és una d’aquestes variables.

P- Suposa un cost important per a les empreses?
R- En general sí, però s’ha de tenir en compte que aquestes despeses varien molt entre empreses ja que depenen de la potència que tens contractada o de la franja horària en què operes... De totes maneres, en els darrers anys els preus de l’energia han crescut a un ritme tan elevat que aquest cost cada vegada té més importància.

P- I quines mesures es poden adoptar?
R- Individualment les empreses ja fan esforços per aplicar millores en aquest camp. Per exemple, si han de renovar un equip, en busquen un de nou que sigui més eficient. Però estem en un moment que hem de trobar solucions que, sense cost, ens permetin estalviar.

P- Per exemple, la contractació conjunta d’energia...
R- Sí, és un projecte que s’està estudiant en la Comissió d’Energies formada per Mercabarna i Assocome. La idea seria unir tots els consums que tenen les empreses del recinte i veure si podem negociar un preu unitari que sigui favorable per a tots. De fet, en aquest àmbit ja tenim experiències molt positives, com és el cas de les telecomunicacions.

Ferran Masclans, representant d’Assocome a la Comissió d’Energies de Mercabarna