Mercabarna aposta pel respecte al medi ambient

Mercabarna segueix apostant per les iniciatives que milloren el medi ambient i, per això, ha signat del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022, un pla mediambiental que impulsa l’Ajuntament de Barcelona i que compta amb la participació de més de 800 entitats, col·legis professionals, gremis, sindicats, escoles, universitats i empreses.
Aquest nou pla és la renovació i actualització del primer Compromís Ciutadà, signat el 2002, i que es va conèixer com a Agenda 21. En el seu moment, Mercabarna també es va adherir a aquest compromís per al desenvolupament sostenible de la ciutat i, d’aquí, va sorgir un pla d’acció mediambiental propi que va culminar amb la construcció del Punt Verd i la posada en marxa d’una política de gestió de residus, que actualment permet reciclar el 80% de les deixalles que es generen en aquest recinte.
En el nou Compromís s’han fixat com a objectius principals fomentar la biodiversitat, la qualitat ambiental, la reducció de les emissions contaminants, l’ús racional dels recursos i l’educació ambiental, entre d’altres

El director general de Mercabarna (el segon per la dreta) amb els signants del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022