Mercabarna i ASSOCOME impulsen nous projectes en mobilitat, energies i aigües

Mercabarna i l’associació empresarial ASSOCOME han posat en marxa, el mes de novembre, tres noves comissions tècniques per impulsar projectes que afecten el conjunt d’usuaris d’aquest polígon alimentari i que tenen com a objectiu la sostenibilitat i l’estalvi de recursos. Centrades en el tema de la mobilitat, l’energia i el tractament d’aigües, aquestes tres comissions se sumen a les dues que ja estan en funcionament des de fa anys: la de Telecomunicacions –on també s’integren els Gremis de Majoristes de Fruites i Hortalisses i Peix– i la de Salut i Seguretat Laboral. Aquestes noves comissions, fruit de l’acord entre la direcció de Mercabarna i la junta d’ASSOCOME assolit el 7 de novembre, són un exemple de la ja tradicional col·laboració i voluntat de diàleg entre Mercabarna (sector públic) i els empresaris del recinte (sector privat) per potenciar tota mena d’iniciatives que afavoreixin el desenvolupament d’aquesta Unitat Alimentària i millorin la competitivitat de les empreses.

Estalvi energètic
Aprofitant la gran concentració d’infraestructures de fred que hi ha a Mercabarna, la comissió d’energia està estudiant la creació d’una xarxa d’infraestructures específiques que permetrà la distribució de fred entre les empreses de la Unitat Alimentària. Aquesta iniciativa, anomenada District Heating & Cooling, ja s’aplica amb èxit a diferents barris de ciutats europees i pretén estalviar costos i reduir les emissions de CO2. L’objectiu és ser més respectuosos amb el medi ambient, però també adaptar-se a les futures normatives europees en aquesta matèria que, com ja passa en alguns països, penalitzen les emissions d’aquest gas.
Així mateix, Mercabarna i ASSOCOME també estan treballant en un projecte de contractació conjunta del subministrament elèctric, mesura que servirà, tal i com ja passa en matèria de telecomunicacions, per reduir les despeses que tenen les companyies de la Unitat Alimentària en aquest concepte.

Reordenació de la mobilitat
La comissió de Mobilitat està actuant en diferents línies. Una, millorar i reordenar la circulació del recinte, aprofitant els futurs projectes de reurbanització del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i la ZAC, i dos, construir nous aparcaments en alçada.
D’altra banda, aquesta comissió, amb la col·laboració de Barcelona Activa, treballarà per sensibilitzar les empreses que tenen flota de transport perquè apostin per l’ús de vehicles més eficients energèticament menys contaminants (híbrids, GLP (gas liquat del petroli), GNC (gas natural comprimit) o elèctrics).

Reducció de costos en aigua
Pel que fa a la comissió d’Aigües, i amb l’objectiu d’estalviar costos, s’està valorant la millora de la xarxa d’abastiment d’aigua de Mercabarna. També, s’està estudiant ampliar a un major nombre d’empreses el servei que presta la depuradora d’aigua del polígon alimentari i que, actualment, dona servei bàsicament a l’Escorxador i a les firmes que hi ha ubicades.
Per altra banda, la comissió treballarà en l’aprofitament de les aigües del subsòl per a més usos que la neteja dels vials del recinte.