Publicat el llibre estadístic del Mercat

Ja s’ha editat la 19a edició del llibre d’Informació Estadística del Mercat Central del Peix que elabora Mercabarna, on es recullen les principals dades de comercialització de 2011 del peix i del marisc fresc i congelat.

Com a novetat, aquesta edició incorpora dos estudis, un sobre els productes, per intervals de preu, que han pujat i han baixat la cotització al llarg de l’any, i l’altre sobre l’evolució de les vendes al Mercat en funció dels dies de la setmana. A més, s’afegeixen dades de productes com el sonso fresc, el filet de perca congelada i el llagostí cuit i salat en atmosfera modificada.

Podeu demanar un exemplar d’aquest anuari a les oficines de la direcció del Mercat Central del Peix o consultar un resum d’aquesta publicació al web.

Pàgina del llibre estadístic del Mercat Central del Peix