Evolució de les vendes al Mercat en funció dels dies de la setmana

Març de 2012

Només s’ha de mirar el trànsit de persones, mercaderies i carretons al passadís i als llocs de venda del Mercat per constatar que hi ha dies en els quals es registra una major activitat.

Per traduir aquesta percepció en xifres, la direcció del Mercat Central del Peix ha realitzat un estudi, on s’analitza la comercialització entre gener i novembre de 2011* segons els dies de la setmana i es comparen els resultats amb les dades de 2005*, per veure com han evolucionat les vendes amb el temps.

L’estudi constata que el dimarts és el dia “gran” de Mercat per excel·lència i, en els últims anys, la seva importància no ha fet altra cosa que créixer. I és que en el període de 2005 a 2011 la comercialització en aquest dia ha augmentat un 4,2%. L’any passat va acumular el 26,9% de totes les vendes realitzades (20.264 tones).
Els divendres també s’han consolidat, en aquest poc més d’un lustre, com el segon dia fort d’activitat al Mercat, en el qual s’efectuen el 22% de les vendes (16.572 tones).

En canvi, l’estudi revela que els dimecres i dissabtes han experimentat, des de 2005, un descens progressiu del volum de comercialització. En el cas dels dimecres que, durant el 2011, va acaparar el 17,4% de les vendes (13.100 tones), la disminució és més suau, d’un 1,4%. Més significativa és l’evolució en negatiu dels dissabtes. Les vendes fetes en aquest dia han disminuït un 4,2% en relació amb el 2005 i, actualment, només suposen el 14,3% del total comercialitzat (10.812 tones).

*L’estudi no comptabilitza el desembre, ja que les vendes durant aquest mes estan condicionades en funció dels dies en els quals cauen les festes de Nadal.

Gràfic comparatiu entre 2005 i 2011 on es mostren les tones comercialitzades al Mercat Central del Peix en funció dels dies de la setmana