La xarxa de telecomunicacions de Mercabarna s'estén a Mercapalma

Mercapalma serà la primera Merca espanyola a implantar en el seu recinte el mateix model de telecomunicacions de Mercabarna.

Això significa que les empreses del polígon alimentari balear passaran a formar part del grup tancat d’usuaris de la xarxa de telecomunicacions del recinte (que explota l’operadora Orange) i gaudiran de les mateixes tarifes, prestacions i avantatges, tant en telefonia mòbil i fixa com en Internet (reducció de costos, serveis avançats en telecomunicacions, menys avaries, etc.).

A canvi, Mercapalma ha de fer una important inversió en infraestructures de telecomunicacions al seu recinte i implantar un model d’acord als estàndards definits per Mercabarna.
Per rubricar aquesta col·laboració, Mercabarna i Mercapalma van signar, el 3 de febrer, un conveni de col·laboració, que compta amb el recolzament de Mercasa i de la Comissió de Telecomunicacions de Mercabarna (on s’integren les associacions empresarials de la Unitat Alimentària). A més, el conveni preveu la futura incorporació d’altres Mercas en aquest model.

El sotsdirector de Mercapalma (el tercer per l'esquerra) i la regidora de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma (la quarta per l'esquerra) acompanyats per membres de l'equip directiu de Mercabarna