Primera reunió del Codi de bones pràctiques comercials

Joaquim Ros, representant la direcció de Mercabarna, va participar, el 22 de novembre, en la primera reunió del Codi de bones pràctiques comercials, juntament amb totes les entitats que, el passat juliol, van subscriure aquest pacte de bones intencions que pretén potenciar i millorar les relacions entre els agents de la cadena.

La reunió va servir per avançar en la constitució de les comissions que han d’abordar la cinquantena de compromisos que contempla aquest acord, com millorar les relacions comercials entre els operadors i la informació que es dóna als consumidors sobre els productes (orígens, qualitats, preus, etc.), promoure els aliments de proximitat, potenciar la innovació o la traçabilitat, entre d’altres.

Aquest Codi de bones pràctiques està signat per més d’una desena d’entitats que engloben la producció i distribució agroalimentària catalana, entre les quals hi ha Mercabarna i l’Associació de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM).