Jaume Sabaté: "Només enviem alumnes que mostren aptituds i actituds adients"

Jaume Sabaté, coordinador de l'Àrea de Formació de Mercabarna

L'Àrea possibilita les empreses incorporar en pràctiques els alumnes dels cursos ocupacionals. El 2010, es van oferir uns 200 alumnes i hi van col·laborar unes 50 firmes.

En què consisteix el programa de pràctiques?
La majoria de cursos de formació ocupacional que fem a l’Àrea es completen amb unes pràctiques en empreses. Es tracta d’un període que pot anar de 2 setmanes a 1 mes, en funció del curs, en el qual l’alumne aplica allò aprés en un entorn laboral real.

I quin perfil tenen aquests alumnes? 
Els alumnes provenen dels cursos de peixateria, carnisseria i xarcuteria, dependent de fruiteria, floristeria i mosso de magatzem. Per tant, poden fer feines d’atenció al client, càrrega i descàrrega, reposició i emmagatzematge o manipulació de producte fresc i congelat.

Quins avantatges té per a una empresa agafar algun d’aquests alumnes?
Incorporar un alumne en pràctiques no té cap cost per a l’empresa. A més, tenen l’oportunitat de veure com treballa una persona i, si més endavant tenen una vacant, poden recórrer a aquest treballador que ja coneixen.

M’interessa! Què he de fer?
A través del web de Mercabarna o trucant a l’Àrea poden estar informats dels períodes de pràctiques de cada curs. Després, només ens han de dir quin perfil necessiten i, des de l’Àrea, els enviarem un alumne que hagi mostrat unes aptituds i actituds adients. Un cop a l’empresa, fem un seguiment continuat, perquè l’adaptació de l’alumne a l’empresa, i a l’inrevés, sigui l’òptim.

Jaume Sabaté, coordinador de l'Àrea de Formació de Mercabarna