"Última parada, el reciclatge", nova campanya mediambiental de Mercabarna

Sota el lema “Última parada: el reciclatge”, aquesta acció té com a objectiu mantenir l’alt nivell de reciclatge de residus que s’ha anat assolint des que Mercabarna va implantar, l’any 2002, el seu model integral de recollida selectiva. Aquest sistema, sumat a la col·laboració permanent dels usuaris, permet que avui en dia es reciclin més del 70% de les deixalles que es generen en el recinte.

Informadors en els punts de recollida
Per aquesta campanya, que durarà fins mitjan gener, s’ha contractat una vintena d’informadors perquè visitin, una per una, les empreses dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i de Peix, amb la finalitat d’explicar als encarregats i treballadors com gestionar correctament els residus. A més, aquests informadors estan permanentment en els punts de recollida dels Mercats, per sensibilitzar els treballadors que dipositen les deixalles als contenidors, i en el Punt Verd de Mercabarna, on informen a detallistes i majoristes.

Com a part d’aquesta campanya, Mercabarna ha editat unes carpetes informatives per als usuaris on es recorda de forma simplificada on s’ha de llençar cada residu, la ubicació dels diferents contenidors, els beneficis del reciclatge, etc. Properament, es farà aquesta campanya a Mercabarna-flor.

Una de les informadores indicant a un usuari on ha de llençar els residus en el Punt Verd