Estudi per detectar noves oportunitats de negoci en el sector del peix

El primer sector a estudi és el del peix i el marisc i, per això, el passat 30 de juny es va organitzar una reunió per presentar el projecte als representants d’aquest sector. A la trobada hi van assistir una trentena de persones entre les quals hi havia majoristes, representants del sector detallista, de la producció i de l’àmbit pesquer.

L’objectiu de la reunió era conèixer de primera mà les necessitats i estratègies del sector, per detectar quines d’elles poden rebre el suport de l’administració per ser desenvolupades. Del debat posterior entre els assistents es van apuntar algunes possibles propostes per fer accions comunes en el camp de la logística i la traçabilitat.

Una trentena de representants del sector del peix van assistir a la trobada del projecte "Barcelona Fresh"