Els Mercats Municipals catalans reflexionen sobre el seu futur

En aquesta jornada es va debatre sobre el paper dels Mercats en temps de crisi, l’evolució dels preus i els nous hàbits de compra dels consumidors. També es va parlar sobre l’aportació dels mercats a la gestió mediambiental, la internacionalització del model de mercats o les bones pràctiques comercials en aquests equipaments.
Com a conclusions principals es va ressaltar que el tracte al client i el producte fresc de qualitat han de mantenir-se com a elements diferenciadors d’aquests equipaments respecte d’altres opcions comercials i que els Mercats han de reinventar-se i adaptar-se a les necessitats canviants dels consumidors per garantir el seu futur.