Presentació sobre les perspectives econòmiques per al 2010

L’economista en cap del Servei d’Estudis Econòmics del BBVA, Miguel Cardoso, va posar en antecedents l’actual escenari econòmic i va mostrar quina serà, en la seva opinió, l’evolució de l’economia a curt i mig termini, a Catalunya, a Espanya, a Europa i als Estats Units. Segons Cardoso, diverses dades macroeconòmiques, com ara l’augment de les exportacions i la recuperació del PIB, conviden a ser optimistes, però l’alta taxa d’atur i el gran endeutament de les famílies espanyoles, fan preveure “una lenta recuperació de l’economia catalana i espanyola”. Aquesta recuperació estaria marcada per l’austeritat en el consum familiar, en la iniciativa empresarial i en els comptes de l’estat.
A nivell mundial, Cardoso preveu un increment destacat dels preus dels aliments, ocasionat per la major demanda dels països emergents, que es convertiran en països importadors.
Benet Soler, director executiu de BBVA Global Markets, va exposar el panorama financer que resultarà de la depreciació de l’euro, que segons Soler s’estabilitzaria al voltant d’1,20$, i va informar als assistents sobre les cobertures per a la gestió del risc davant dels tipus de canvi de divisa.
Més informació a http://serviciodeestudios.bbva.com/