Els avantatges de treballar més a prop dels fills a Mercabarna

Per exemple, la llei contempla una sèrie d’avantatges fiscals per a les empreses que financen una part de l’educació infantil de primer cicle dels fills dels treballadors, ja que són aportacions deduïbles en l’Impost de Societats i estan exemptes en el pagament a la Seguretat Social. Aquests avantatges també beneficien el treballador perquè l’aportació no tributa en concepte d’IRPF i tampoc es paga a la Seguretat Social.
Un altre aspecte que afavoreix conciliar feina i fills és tenir l’escola bressol a prop del lloc de treball. En aquest sentit, des de l’any 2004, Mercabarna disposa d’un centre educatiu, Simphonie, dins del seu recinte, que propicia la proximitat de pares i fills amb els avantatges que això suposa. “Els treballadors tenen més facilitat per adaptar l’horari laboral i l’escolar, estalvien en cangurs i desplaçaments, ja que aprofiten el mateix viatge a la feina i a l’escola bressol i, a més, s’ha comprovat que tenen una major motivació i rendiment a la feina gràcies a la proximitat amb els seus fills”, explica el gerent de Simphonie, Raúl López.
Segons López, tot això també repercuteix en les empreses que “veuen com s’incrementa la puntualitat, es redueix l’absentisme i es millora la productivitat del personal”.

L'escola bressol de Mercabarna Simphonie disposa de 87 places per a infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys