Publicat el monogràfic estadístic

La novetat d’aquesta dissetena edició és la incorporació de nous gràfics on s’analitza el comportament econòmic del Mercat en aquest any marcat per la crisi econòmica.
Per obtenir un exemplar d’aquesta publicació, ampliar informació o aclarir dubtes, només cal adreçar-se a la direcció del Mercat Central del Peix.
Així mateix, el contingut d’aquest llibre també es pot consultar a través del web:
www.mercabarna.cat/premsa-publicacions/publicacions

El llibre estadístic recull les xifres de comercialització més interessants del 2009