"A Catalunya, fem créixer el verd"

Tots els agents del sector floral estan implicats en aquesta iniciativa que pretén generar un canvi cultural entre la població catalana amb l’objectiu d’incrementar el consum de flors i plantes.

Publicitat als mitjans de comunicació
La campanya és bàsicament publicitària i consisteix en tot un seguit de falques radiofòniques i d’anuncis als mitjans de comunicació escrits, on es destaca el paper d’aquests productes com a font de benestar, qualitat de vida i sostenibilitat.
Per a més informació sobre la campanya “A Catalunya, fem créixer el verd”, al web: www.choc.cat 

Mostra d'un dels anuncis d'aquesta campanya apareguts en la premsa escrita