Es publica el llibre d'estadístiques del Mercat Central de Fruites i Hortalisses

Aquesta informació, i la resta de dades referents a l’activitat comercial del Mercat durant l’any passat, està recollida en la dissetena edició del llibre d’estadístiques del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de 2009, publicat a principis del mes d’abril per la direcció de Mercabarna.
Com a novetat, en aquesta edició s’han incorporat nous gràfics per facilitar la interpretació de la informació estadística de comercialització i preus.

Tot i que aquest recull ja s’ha començat a distribuir entre les empreses hortofructícoles del recinte, els professionals que desitgin un exemplar el poden sol·licitar a l’oficina de la direcció del Mercat Central de Fruites i Hortalisses.

Així mateix, també es pot consultar un resum del llibre al web de Mercabarna.

Aquesta és una mostra de la informació estadística que conté aquesta publicació