Els filetejats de peix, productes a l'alça

Per això, als filets més tradicionals, de bacallà, salmó o truita, s’estan sumant d’altres varietats d’espècies com la bròtola, la sardina, la limanda, la tilapia, etc.
En aquesta línia, un dels filets que més ràpid s’ha popularitzat és el de panga. Segons les dades estadístiques del Mercat, durant el 2009 es van comercialitzar 611 tones d’aquest producte. La seva presentació, textura i sabor expliquen, en part, la seva acceptació. Però, sobretot, la seva expansió s’ha d’atribuir al preu competitiu, que l’ha convertit en un dels filets més econòmics. Per això, arran de la seva irrupció, les vendes d’altres tipus de filet se n’han ressentit. Per exemple, la comercialització del filet de bacallà ha disminuït un 26% respecte al 2008 i el de perca, un 30%. Així mateix, els filets de llenguado i lluç, en aquest cas congelats, han reduït les vendes fins el 50%.

Els preparats són un grup de productes que s'estan consolidant en el Mercat