Presentació sobre les estratègies d'èxit del canal foodservice

Actualment, s’està treballant en les conclusions de la segona fase d’aquest Pla, en la qual s’han estudiat a través d’entrevistes, viatges de referència, etc., els tres subclústers identificats en una primera fase (canal foodservice, cadenes detallistes especialitzades i majoristes distribuïdors), amb l’objectiu d’identificar les millors opcions estratègiques en cadascun d’ells.
En aquest sentit, el 17 de febrer, es va presentar davant d’una trentena d’empresaris de Mercabarna l’estudi sobre les oportunitats de negoci del canal foodservice. A banda d’explicar com està evolucionant el sector Horeca, aquest estudi va apuntar alguns eixos de desenvolupament (ampliar gammes, fer productes a mida, vendre solucions, optimitzar la logística, etc.) que poden servir a les empreses que proveeixen aquest sector per definir accions de futur.
L’estudi es pot consultar a la Intranet del web de Mercabarna (www.mercabarna.com/intranet). Si no recordeu el vostre nom d’usuari i clau, ho podeu sol·licitar a: comunicacio(ELIMINAR)@mercabarna.cat.

Properes accions
A l’abril es presentarà l’estudi sobre el subclúster de majoristes distribuïdors (el de peix i el de fruites i hortalisses). Posteriorment, s’encetarà l’última fase del Pla, amb la creació d’un grup de treball per cada subclúster, on les empreses interessades decidiran accions concretes. Després, es subdividiran en grups d’interès a partir de cadascuna de les accions definides, amb l’objectiu de definir projectes concrets.

Un total de 35 de empresaris van assistir a la presentació de l'estudi sobre el canal Horeca