Mercabarna participa en una prova pilot per connectar tecnològicament els centres logístics catalans

Aquest projecte s’anomena Anella Logística i preveu connectar diversos centres logístics a través d’una xarxa d’alta capacitat que permetrà l’intercanvi de grans fluxos de dades.
Un dels centres logístics implicats en el projecte és Mercabarna que, juntament amb altres plataformes com el Port de Barcelona i el Centro Intermodal de Logística, participarà en una prova pilot per comprovar la viabilitat d’aquesta nova infraestructura. En aquesta prova també hi participaran les institucions promotores del projecte (Generalitat i la Fundació i2CAT) i els proveïdors dels serveis tecnològics (Siemens Enterpraise, Orange i Tradia Telecom).

Els participants en la prova pilot de l'anella logística van signar un conveni de col·laboració el passat 18 de febrer