Mercabarna participa en la primera reunió de l'Observatori de Preus

A la reunió es van aplegar més d’una trentena de representants del sectors de la producció, distribució, transformació, mercats i consumidors, entre els quals hi havia Mercabarna, que és membre de l’Observatori i part de la comissió permanent d’aquest organisme.
La trobada va servir per presentar les funcions de l’Observatori, la seva oferta informativa i per definir les línies de treball a seguir en els propers mesos.

Més d'una trentena de representants del sector agroalimentari català es van aplegar en aquesta reunió