Chelo Tonijuan: "Les empreses hem de facilitar el reciclatge als consumidors"

Entrevista a Chelo Tonijuan, consellera delegada de Companyia General Càrnia

Heu posat en marxa alguna iniciativa per ser menys contaminants?
Som una empresa càrnia i, per tant, hem de complir una normativa mediambiental molt estricta. Tot i això, intentem tenir iniciatives pròpies en aquest camp. Per exemple, a finals de 2009, vam canviar el material de les safates on envasem la carn que distribuïm als supermercats. Abans eren de porex i ara són d’un material anomenat PET (plàstic transparent d’alta pressió), que és el mateix que el de les ampolles d'aigua.

I quins beneficis aporta aquet material?
Amb aquest envàs facilitem el reciclatge al consumidor, ja que al ser de plàstic es pot llançar al contenidor específic per aquest material. En canvi, el porex, tot i ser un material reciclable, té un problema, i és que el consumidor no té a l'abast un contenidor on tirar-lo.

Aquest envàs els ha suposat una inversió molt gran?
Aquests envasos són un 30% més cars, però, a banda de l’aspecte mediambiental, ens aporten d’altres beneficis. Primer, és un material que no es trenca i, per tant, no es generen mermes durant la seva manipulació. També, ocupa menys, cosa que ens permet optimitzar espai a l’empresa. A més funciona millor a nivell comercial ja que al ser transparent entra millor pels ulls al consumidor.

Per tant, creuen que és una bona opció invertir en aquestes iniciatives?
Sí. Val la pena fer un esforç i apostar per nous materials i noves tecnologies que siguin respectuosos amb el medi ambient. I, en això, les empreses hem d’anar per endavant i ser un exemple per als consumidors.

Chelo Tonijuan, consellera delegada de Companyia General Carnia