José Manuel Gestoso: “Les inversions que fomenten el respecte pel medi ambient ajuden a optimitzar costos"

Entrevista a José Manuel Gestoso, responsable de Qualitat i Medi Ambient de Torribas

Què es fa des de Torribas per ser respectuós amb el medi ambient?
la nostra empresa es dedica el rentat, condicionament i envasatge de patates i, per tant, el principal recurs natural que introduïm en els nostres processos és l’aigua. La gran quantitat de patates que processem al dia ens va portar a adequar les nostres instal·lacions amb la tecnologia idònia per fer un ús sostenible d’aquest bé tan escàs.

I quina tecnologia és?
És un sistema de recuperació i reutilització de l’aigua que s’usa per rentar les patates. És molt senzill. L’aigua es decanta, per separar-la de les restes de terra, després es filtra i finalment es desinfecta fins a dues vegades a través d'un procés d’ozonització. Completat aquest procés, l’aigua es torna a incorporar a la rentadora on es netegen les patates.

Així pràcticament no consumiu aigua...
Amb aquest sistema hem reduït dràsticament el consum d'aigua i, per tant, la despesa en aquest concepte. Nosaltres pensem que les inversions que fomenten el respecte pel medi ambient ajuden a millorar els processos i, amb una mica d’imaginació, també a optimitzar costos.

I, l'àmbit mediambiental, teniu més iniciatives?
Sí. De fet, la terra que extraiem de l’aigua durant la decantació també es filtra i es premsa, així pot ser reutilitzada per a usos agrícoles. D'alguna manera, retornem a la terra el que ha sortit de ella. A més, tenim com a política d’empresa treballar només amb agricultors que tenen uns sistemes de cultiu respectuosos amb el medi ambient i que, per tant, minimitzen l’ús d’agroquímics.

José Manuel Gestoso, responsable de Qualitat i Medi Ambient de Torribas