Miguel López: “Practiquem el desenvolupament sostenible
del negoci perquè el peix no és infinit”

Entrevista a Miguel López, director general de Grup Moray

Què feu des de Grup Moray per a reduir l'impacte mediambiental de la vostra activitat?
Apliquem una política empresarial que es basa en un desenvolupament sostenible del negoci. Tenim clar que els recursos pesquers, malament gestionats, són finits, així que el nostre objectiu és conjugar rendibilitat i sostenibilitat, perquè no se'ns acabi el negoci.

Com es tradueix aquesta política, en la pràctica?
Principalment, en què les nostres línies de venda es basen en productes sostenibles. Donem prioritat a la producció local, de manera que minimitzem les emissions causades pel transport. Comprem a productors acreditats en sostenibilitat. I quant a la producció pròpia, apliquem els avanços que fan més sostenibles les tècniques d’aqüicultura.

Heu aplicat també mesures concretes per millorar els vostres processos productius?
Sí. Per exemple, hem eliminat els envasos de porex, que és un material molt contaminant. En el seu lloc utilitzem envasos de cartró reciclat o de PET, més fàcils de reciclar. I els de PET a més estan dissenyats perquè el consumidor pugui reutilitzar-los a casa. També hem estudiat com reduir els residus en tots els nostres processos productius.

Heu invertit molts diners per realitzar aquesta inversió?
En general, la inversió que s'ha realitzat és assumible. La maquinària que ens ha permès canviar els envasos de porex pels de PET ha costat prop de 230.000 euros... és una inversió considerable, però el seu ús és molt intensiu, de forma que s'amortitza en pocs anys.

Miguel López, director general de Grup Moray