Makro cobrarà aparcament als no clients

Així, els usuaris que estacionin el seu vehicle a l'aparcament del Makro han d’agafar un tiquet i validar-lo a la sortida. Estaran exempts de pagar tots aquells que utilitzin qualsevol dels serveis que hi ha dins de Makro (benzinera, restaurant, taller mecànic, etc.) o que estiguin estacionats per un període inferior a 90 minuts. Amb aquesta mesura, Makro vol evitar que aparquin en el seu recinte tots aquells que no són clients d’aquest autoservei.

Aquestes són les noves barreres per entrar a l’aparcament de Makro