Augmenta la comercialització al Mercat durant el 2009

Després de quatre anys consecutius de descens de vendes en el Mercat Central del Peix, durant el 2009 la comercialització en aquest centre ha augmentat el 3,8% respecte l’any anterior. En total, s’han venut 84.245 tones de peix i marisc, fresc i congelat.

Aquest increment de les vendes s’ha notat, sobretot, en el grup de productes frescos, en especial en espècies com el musclo, el salmó, la cloïssa cultiu, la bruixa, el calamar i l’orada cultiu.
Aquest augment de tones, però, ha anat acompanyat d’una baixada global del 9,6% del preu mitjà del Mercat, que ha disminuït fins situar-se al mateix nivell de l’any 2003 (5,7€/kg). En els productes frescos, aquest descens ha estat del 7%, mentre que en el congelat la baixada ha arribat al 18,6%.

Per Nadal, pugen les tones i baixen els preus
La campanya nadalenca de 2009 s’ha tancat en la mateixa línia que la resta de l’any. És a dir, ha augmentat la comercialització i els preus han baixat. Contemplant les dades de la segona quinzena de desembre dels 35 productes (peix i marisc) més significatius d’aquestes dates, s’extreu que el volum de productes comercialitzats al Mercat ha estat un 11,3% superior en relació al Nadal de 2008. Pel que fa al preu, aquest ha disminuït un 11,5% respecte el mateix període de l’any passat.

El Mercat Central del Peix, en activitat