Mercabarna col·labora amb Mercasa en un projecte d’assessorament internacional

Per això, al novembre, el director de l’Àrea Industrial i de Serveis de Mercabarna, Lluís Alberich, juntament amb representants de Mercamadrid i Mercazaragoza, va viatjar a Angola per conèixer aquest projecte i assistir les autoritats angoleses en diferents aspectes. En el cas de Mercabarna, l’assessorament se centra en el camp del medi ambient i la neteja.

Així mateix, el 16 i 17 de desembre, la direcció del futur polígon alimentari d’Angola va visitar Mercabarna per conèixer com s’estructura i es desenvolupa l’activitat en un gran centre majorista.
Aquesta col·laboració s’emmarca en el conveni signat entre les direccions de Mercabarna i Mercasa, segons el qual ambdues institucions cooperaran en el desenvolupament de projectes d’assistència, consultoria i formació en l’àmbit dels mercats majoristes en països estrangers.