Accions per recordar bones pràctiques al Mercat

Per això, un grup d’informadors passarà per les parades entregant un nou fulletó, on es recorda l’ ús dels contenidors, que s’ha d’evitar a l’hora de llançar els residus i on estan situats els punts de recollida.
Així mateix, durant el mes de gener, es repartirà un fulletó, editat per l’Agència de Salut Pública i Mercabarna, entre els compradors que usen vehicles no isotèrmics per transportar el peix per recordar-los les normes d’higiene en el transport i manipulació d’aquests productes.