Nova zona de descàrrega per al peix ‘de segona hora’

Es tracta d’una parcel·la d’uns 1.100 m2, situada al carrer Transversal 2 (al costat de la depuradora de Mercabarna), que permet ampliar l’espai que es dedica a aquesta tasca. A més, s’hi ha construït una marquesina per millorar les condicions en les qual es fa la descàrrega, ja que ara es treballa sota cobert i amb un millor enllumenat. Així mateix, s’ha aprofitat part d’aquesta parcel·la per dipositar palets i emmagatzemar envasos de plàstic, activitat que es gestiona des de Frimercat.
En total, el producte que arriba a ‘segona hora’ representa el 10% del total de la descàrrega que es fa en una nit al Mercat.