Mercabarna membre de l’Observatori Agroalimentari de Preus

Aquest Observatori està integrat per institucions i entitats vinculades al sector agroalimentari català, entre les quals hi ha Mercabarna. Amb aquesta eina es vol aportar la màxima transparència informativa sobre la formació dels preus dels aliments, a banda d’ajudar a entendre com s’estableixen aquests preus i d’afavorir el diàleg entre els diferents agents de la cadena.
L’observatori de preus es pot consultar al web www.gencat.cat/darp