Cursos per aprendre a gestionar millor la teva empresa

Aquesta formació s’adreça als tècnics i càrrecs intermedis i ofereix eines per aprendre a planificar millor el temps, conèixer noves tècniques de negociació o gestionar de forma eficaç els cobraments. La informació sobre aquests cursos es pot trobar al web de l'Àrea de Formació.
En la mateixa línia, l’empresa municipal Barcelona Activa organitza durant aquests mesos diferents seminaris sobre aspectes que poden ajudar les empreses a créixer, com per exemple la internacionalització, els plans de màrqueting, etc. La programació es pot consultar a www.barcelonanetactiva.com