Mesures per prevenir la grip A

D’una banda, s’ha reforçat el servei de neteja de les zones públiques del recinte i, sobretot, la dels lavabos de tota la Unitat Alimentària. Per l’altra, s’han aplicat mesures concretes en algunes instal·lacions, com és el cas de l’Escorxador on s’han reforçat les mesures d’higiene que s’apliquen normalment.

Així mateix, aquesta Comissió farà un seguiment continuat de les baixes laborals que es puguin produir entre els treballadors de les empreses.