Control dels vehicles no isotèrmics

Al llarg d’aquests mesos, els membres del Departament de Seguretat i Vigilància de Mercabarna s’han encarregat d’informar als propietaris d’aquests vehicles, entregant-los un tríptic on es recorden les bones pràctiques d’higiene en el transport i manipulació d’aquests productes que, per la seva naturalesa, requereixen d’un tractament molt acurat.

Un cop realitzada aquesta campanya d’informació i, des de principis del mes de setembre, si es detecta algun vehicle no isotèrmic, la direcció del Mercat l’intercepta i li retira la mercaderia fins que el propietari no porta un transport autoritzat.

Fins al moment, ja s’han interceptat una trentena de compradors que, de forma reiterada, usaven vehicles no autoritzats.