Forma’t a Mercabarna

A partir del mes de setembre, l’Àrea de Formació repartirà entre les empreses del recinte un fulletó amb tota la informació sobre els cursos de formació que s’impartiran a Mercabarna durant el darrer trimestre de l’any. Aquest document inclourà els cursos fets per l’Àrea de Formació, els Gremis de Majoristes de Fruites i Hortalisses i del Peix i Assocome, així com l’oferta formativa vinculada a centres universitaris com la Universitat Autònoma (UAB) i la Politècnica de Catalunya (UPC). Juntament amb el fulletó, s’informarà a les empreses sobre el crèdit de què disposen per a la formació dels seus treballadors.

Una oferta de prop de 40 cursos
Els usuaris de Mercabarna tindran a l’abast una àmplia oferta formativa, que anirà des de cursos sobre seguretat alimentària (higiene, manipulació de productes, etc.), fins als de prevenció de riscos (carretoners, primers auxilis, etc.), informàtica o idiomes. A més, coincidint amb l’actual situació econòmica, s’ha apostat per reforçar tota la formació relacionada amb les habilitats directives i la gestió economicofinacera. Aquests cursos estan dirigits a directius i comandaments intermedis de les empreses que vulguin adquirir coneixements sobre comptabilitat, gestió de cobraments o eines per negociar o liderar un grup humà, entre d’altres.

Com a novetat, en aquest trimestre s’impartirà un nou curs de venda de productes peribles al major, que ha estat dissenyat conjuntament per l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM) i Mercabarna.