Mercabarna aporta la seva experiència als estudis de FP agroalimentaris

El passat 22 de juliol, el director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació, Josep Francí, i la directora general de Mercabarna, Montserrat Gil de Bernabé, van signar un conveni per col·laborar en el desenvolupament dels ensenyaments de Formació Professional (FP) del sector alimentari. Aquest conveni també inclou la col·laboració entre Mercabarna i l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, entitat que imparteix la majoria dels cicles formatius de la família d’indústries alimentàries i d’hoteleria i turisme.
A l’acte van assistir també el Subdirector de Planificació i Organització de la Formació Professional, Joan Lluís Espinós; el Cap de Servei de Suport a la Gestió dels Centres de Formació Professional Inicial, Ferran Castrillo; i el director de l’Escola d’Hoteleria i Turisme José Antonio Martín.

Intercanvi d’experiències, instal·lacions i professorat
L’objectiu d’aquest conveni és aprofitar l’experiència de Mercabarna en l’àmbit de la formació agroalimentària, per millorar els mòduls de FP de la branca d’Indústries Alimentàries. Aquesta col·laboració serà recíproca, ja que Mercabarna també podrà complementar la seva oferta formativa en base als coneixements de les dues institucions. El conveni contempla, a més, la cessió entre les entitats d’instal·lacions, materials i equipaments per a la realització dels cursos. I, també, de professorat. En aquest sentit, es potenciarà l’intercanvi de professors i Mercabarna col·laborà en la formació permanent dels professors de la família professional d’Indústries Alimentàries.
També, s’apostarà per donar a conèixer entre l’alumnat de les tres institucions l’oferta de cursos de cadascuna d’elles.

Ajuts a la inserció laboral
Amb l’objectiu de facilitar l’accés al món laboral dels alumnes que cursen FP, l’acord estableix que Mercabarna facilitarà el contacte entre les empreses del recinte i aquests estudiants perquè hi puguin fer pràctiques i promoure així la seva inserció laboral. Així mateix, Educació i l’Escola d’Hoteleria i Turisme posaran a l’abast de Mercabarna la seva borsa de treball perquè les firmes del recinte puguin trobar personal qualificat.