David Chica: “Mercabarna té un gran futur, però hem de ser imaginatius i no conformar-nos amb el que ja tenim”

Entrevista a David Chica, vicepresident primer de Mercabarna per part de MERCASA

Ens pot explicar què és Mercasa i quina funció realitza?
Mercasa actua com a servei públic en la cadena alimentària, a través de la gestió compartida amb els Ajuntaments en les 23 Unitats Alimentàries de la xarxa de Mercas. També treballem en programes de remodelació de mercats municipals minoristes, on Mercasa és referència nacional i internacional; en polítiques de seguretat alimentària i traçabilitat; o en les actuacions de seguiment de preus i mercats per afavorir una cadena alimentària més transparent i competitiva.

En l’accionariat de Mercabarna, quin paper juga Mercasa?
No hem d’oblidar que la creació de Mercabarna i la seva projecció posterior han estat possibles per la col·laboració permanent entre Mercasa i la resta d’accionistes. Mercasa sempre ha estat i és un soci plenament compromès amb la trajectòria de la companyia i obstinat a impulsar l’enorme projecció que té Mercabarna a Catalunya i a Espanya.

23 Unitats Alimentàries conformen la xarxa de Mercas espanyola. Quines sinergies es creen entre elles?
La comunicació entre Mercasa i les Mercas és permanent. Mercasa és qui dóna sentit de xarxa, jugant un paper de coordinació rellevant, promovent reunions tècniques on es debaten temes que preocupen i nous projectes.

Què pot aportar Mercabarna a la resta de Mercas i que poden aportar-li elles?
Mercabarna és un referent per a totes les Mercas. La seva condició de pionera –va ser una de les primeres a funcionar-, l’enorme dinamisme de les empreses que hi operen o el compromís solidari dels operadors amb el futur de la societat contribueixen a això. Un exemple, en aquest sentit, ha estat el disseny del model per garantir la viabilitat futura de la societat, solucionant la seva durada limitada.

Una de les àrees on Mercasa treballa de forma activa és en la projecció internacional. Això, en què beneficia a Mercabarna?
El nostre model té un ampli reconeixement internacional, reafirmat per la Unión Mundial de Mercados Mayoristas. I això genera una demanda creixent d’assistència tècnica i disseny de projectes en altres països. Una demanda que canalitza Mercasa, comptant sempre amb la col·laboració de les Mercas. Entre els treballs més rellevants destaca el desenvolupament d’un gran complex majorista a Luanda (Angola); nous projectes a la República Dominicana; assistència tècnica a països llatinoamericans i del nord d’Àfrica i a la Xina. A més, Mercasa ha signat un conveni amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament (AECID) per incorporar projectes de millora d’estructures comercials.

En aquests moments d’incertesa econòmica, com veu el present i el futur de Mercabarna?
Amb optimisme. La gestió pública de Mercabarna i la capacitat demostrada per les prop de 800 empreses que hi operen són un aval molt potent per superar qualsevol incertesa econòmica. Però hem de ser imaginatius i no conformar-nos amb el que ja tenim. I estic parlant d’un esforç col·lectiu i compartit per Mercasa, Mercabarna i tots els qui com a empresaris, empleats o usuaris fan que Mercabarna funcioni cada dia.

Quins projectes té Mercasa en relació a les Mercas?
Mercasa sempre busca la innovació. Ara estem desenvolupant un nou projecte sobre gestió d’envasos reutilitzables per a fruites i hortalisses i, per a això, realitzarem un estudi previ a Mercabarna. També estem impulsant l’aprofitament de les instal·lacions de les Mercas per aplicar les energies fotovoltaiques i millorar la gestió mediambiental. Un altre projecte a desenvolupar és un estudi sobre fluxos comercials i àrees d’influència de les Mercas. La nostra preocupació no és tant conèixer els nostres clients sinó, sobretot, localitzar els potencials que no ho són i haurien de ser-ho.

L'Ajuntament ha proposat Mercabarna per liderar el clúster alimentari de la ciutat. Això, quins beneficis reportarà a les empreses del recinte?
L’objectiu d’un clúster és millorar la competitivitat de les empreses que en formen part, actuant sobre tres eixos: la innovació tecnològica, la formació i la internacionalització. Si Mercabarna lidera aquest clúster és obvi que les empreses d’aquest recinte podran aportar la seva experiència a l’hora de dissenyar i millorar el clúster, i coneixeran de primera mà tots els avantatges.