Mateu Hernández: “El clúster alimentari liderat per Mercabarna millorarà la competitivitat de les empreses que el formen”

Entrevista a Mateu Hernández, vicepresident de Mercabarna per l’Ajuntament de Barcelona

Quin paper té l’Ajuntament de Barcelona dins de l’accionariat de Mercabarna?
És l’accionista majoritari, amb el 51% de les accions. En un polígon alimentari que integra els mercats majoristes d’alimentació de Barcelona, com és el cas de Mercabarna, la qual ha de garantir l’aprovisionament de producte fresc a la ciutat i el seu entorn més proper, és important que l’Ajuntament tingui la iniciativa perquè és qui millor coneix la ciutat i les seves necessitats.

Què aporta Mercabarna a la ciutat i als seus ciutadans?
Mercabarna garanteix una oferta àmplia i variada d’aliments frescos amb la millor relació qualitat–preu. A més, és una peça clau en el desenvolupament dels sectors del comerç i la restauració, i constitueix una eina indispensable per assegurar els valors de la nostra cultura mediterrània. Però, també, aporta d’altres coses...

Quines?
A Mercabarna operen 800 empreses, on hi treballen unes 7.000 persones i, al dia, hi passen al voltant de 25.000 professionals. Això converteix aquest polígon en una important font de riquesa per a la nostra ciutat, en un pol importantíssim d’ocupació i d’intercanvis comercials, d’oportunitats i de coneixement.

Per això és important que els ciutadans coneguin què és i que es fa a Mercabarna!
Cal que els ciutadans coneguin i, sobretot, valorin el que representa Mercabarna per a la ciutat i la feina que fan els majoristes. Com cerquen per tot el món els aliments frescos, com els transporten i els conserven perquè arribin en condicions òptimes, i com realitzen activitats especialitzades de valor afegit i de servei per facilitar la feina als professionals i als consumidors.

El Sector de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, quines funcions realitza i quines empreses en formen part? 
Aquest sector s’encarrega d’estimular el desenvolupament econòmic de la ciutat, treballant aspectes com la creació i potenciació de clústers urbans, la internacionalització de les empreses; l’enfortiment del teixit empresarial existent; el foment de l’ocupació de qualitat i dels nous sectors emergents; la difusió de les noves tecnologies; el suport als emprenedors, etc. En aquest àmbit s’integren societats i empreses com Mercabarna, l’Institut Municipal de Mercats, Barcelona22@, Barcelona Activa, i al mateix temps l’Ajuntament forma part del Consorci de Turisme de Barcelona.

Com veu el present i futur d’aquesta Unitat Alimentària?
Amb molt potencial de futur. Mercabarna és el clúster alimentari més important de la Mediterrània i funciona molt bé. Però no ens hem d’estancar. Avui en dia la nostra societat demanda productes que compleixin els requisits de comoditat, sabor i salut. Per això, les firmes de Mercabarna han de treballar en la línia del R+D+i (recerca, desenvolupament i innovació), evolucionant al ritme que marca la societat i, si poden, avançant-se a les necessitats dels ciutadans. Aquí el BFP (Barcelona Food Platform) pot jugar un important paper.

Per què s’ha escollit Mercabarna per liderar el clúster alimentari de Barcelona?
Hi ha dos motius principals. Un és la gran concentració d’empreses del sector alimentari que operen a Mercabarna. El segon és que Mercabarna és un exemple d’integració dels diferents agents de la cadena de distribució alimentària ja que, en el mateix recinte, conflueixen el sector majorista, la gran distribució, el comerç detallista, productors, empreses logístiques, etc. I això és de gran importància, ja que les accions que es defineixen en l’àmbit del clúster estan pensades per millorar la competitivitat de tots els representants de la cadena.