Acord entre Mercabarna i el Consorci de la Zona Franca

A banda d’afavorir l’intercanvi d’informació entre les dues entitats, aquest acord pretén potenciar la col·laboració de Mercabarna i el Consorci en temes d’interès comú, com per exemple, els serveis, els transports, les noves tecnologies, etc.

Aquest document és el primer pas per assolir un conveni de futur que tindrà com a objectiu l’actuació coordinada i conjunta de les dues entitats en l’àmbit de la promoció, la gestió i el desenvolupament del sector alimentari a la Zona Franca.

En aquest acord, a més, ja s’apunten els objectius que ha d’encabir el futur conveni, entre els quals, destaquen el creixement i la consolidació de l’activitat alimentària dins el polígon de la Zona Franca, la recerca de sinergies i economies d’escala entre Mercabarna i el Consorci de la Zona Franca o l’impuls d’activitats innovadores.