Directors de deu mercats majoristes d’Europa Central i Oriental, a Mercabarna

Tots aquests mercats estan integrats en la Central European Initiative Wholesale Markets Foundations (CEI WMF), una organització que té com a objectiu fomentar el desenvolupament dels mercats a l’engròs del centre i l’est d’Europa a través de l’intercanvi d’experiències i coneixements amb d’altres mercats europeus.

Infraestructures i gestió
Després de visitar els Mercats Centrals del Peix i de Fruites i Hortalisses, aquesta delegació es va reunir amb la direcció de Mercabarna. Els presidents i directors van mostrar un especial interès per conèixer aspectes de la gestió econòmica i dels serveis i les instal·lacions que hi ha en una Unitat Alimentària, ja que, majoritàriament, aquests mercats del centre i l’est d’Europa estan en procés de desenvolupament de les seves infraestructures.