Publicat l’anuari estadístic del Mercat Central del Peix

Amb l’objectiu d’oferir dades d’anàlisi diferents respecte a d’altres edicions, aquest any s’han afegit nous gràfics que mostren l’evolució dels tonatges i dels preus entre els anys 2003 i 2008 segons el dia de la setmana.

A més, l’anuari, fent-se ressò de la commemoració del vint-i-cinquè aniversari del trasllat del Mercat Central del Peix a Mercabarna, inclou informació especial. En primer lloc, un quadre que reflecteix l’evolució en aquest quart de segle de les empreses que han ocupat els vuitanta llocs de venda dins del Mercat. I, en segon, un gràfic que recull el volum de comercialització i els preus del Mercat des de 1983.

Per obtenir un exemplar d’aquesta publicació, ampliar informació o aclarir dubtes, només cal adreçar-se a la direcció del Mercat Central del Peix.