Acord per a la reutilització de palets

Així, al Punt Verd, Mercabarna fa un triatge dels contenidors de fusta que provenen de tota la Unitat Alimentària, i, mitjançant aquest acord, se separen els palets Chep, que són fàcilment identificables ja que estan pintats de color blau i tenen el distintiu d’aquesta empresa als laterals, per tal que un camió se’ls endugui periòdicament.

En els primers 15 dies des de la signatura d’aquest acord, ja s’han recuperat més de 50 d’aquests palets, alguns força malmesos. I és que, a més dels palets en bon estat, Chep recupera també els palets trencats per tal de reparar-los.

Aquesta iniciativa, que també es du a terme a d’altres Mercas, és un gest més en favor del medi ambient, ja que evita que molts palets es converteixin en residus.