Campanya per recordar la prohibició de fumar al Mercat

Per aquest motiu, s’han instal·lat diferents pancartes amb el símbol de prohibit fumar a l'interior i a les entrades dels pavellons del Mercat. A més, també s’ha començat a repartir entre els usuaris del Mercat un fulletó on es recorda la normativa vigent en aquesta matèria.

Fa més de tres anys que va entrar en vigor la llei 28/2005 que prohibeix fumar als centres de treball públics i privats situats en espais tancats. Però, a més, s’ha de recordar que des de l’any 1985 tampoc està permès fumar als centres comercials ni a les àrees o establiments on s’elaboren, transformen, preparen o comercialitzen aliments.