Publicat el llibre d’estadístiques

Les tones comercialitzades durant l’any, els orígens dels productes que es venen al Mercat, l’evolució dels preus, el comportament d’algunes fruites i hortalisses al llarg de 2008, etc., són algunes de les dades que es poden trobar en aquest recull estadístic.

Tot i que aquesta publicació ja s’ha començat a distribuir entre els majoristes, els empresaris o professionals hortofructícoles que desitgin obtenir un exemplar d’aquesta publicació, ho poden fer a l’oficina de la direcció del Mercat Central de Fruites i Hortalisses.