Nova cap de Medi Ambient i Neteja

La Georgina Cepas Ordax és, des de principis de febrer, la nova cap de Medi Ambient i Neteja de Mercabarna. Formada com a enginyera tècnica industrial especialitzada en química industrial, i amb un postgrau en gestió ambiental, Georgina, de 32 anys, forma part del departament de Medi ambient i Neteja de Mercabarna des de febrer de 2008. Fins ara, havia desenvolupat les tasques de responsable de residus industrials, en estreta col·laboració amb l’anterior cap del departament, Sofia Bajo, que a l’octubre de 2008 va deixar el seu càrrec.

Projectes immediats
En aquesta nova etapa, un dels objectius de la nova cap de Medi Ambient i Neteja és augmentar el reciclatge de residus (ara per ara a Mercabarna es reciclen el 82% dels residus que es generen) i reduir els indiscriminats (residus barrejats, no reciclables). Per aconseguir-ho, està previst posar en marxa una campanya de conscienciació i sensibilització ambiental dirigida als usuaris de Mercabarna, així com facilitar la separació de residus als diferents mercats.