Es manté la comercialització i el preu al Mercat durant el 2008

Aquesta estabilitat en l’exercici comercial del Mercat també s’ha vist reflectida en la comercialització dels productes frescos i congelats, que han mantingut els tonatges respecte l’any passat.

El que si que ha variat són els preus. En el cas del fresc, la cotització d’aquests productes s’ha incrementat prop del 2%. Un increment moderat que s’explica per la pujada d’alguns productes com la tonyina, el salmó, el lluç i la sardina. 

En canvi, els congelats han experimentat un descens en els preus, de quasi el 6%, sobretot per la baixada de la cotització d’espècies com el calamar nacional, el llagostí i la gamba vermella.

Estabilitat en el origen dels productes
La meitat del peix fresc comercialitzat durant el 2008 al Mercat era d’origen nacional. Això significa que la procedència d’aquests productes es manté en la mateixa línia dels darrers anys. En canvi, si que hi ha hagut canvis en els orígens del marisc fresc. En aquest cas, la importació d’aquestes espècies ha baixat un 5% respecte l’any passat.
Si en 2007, el 48% del marisc fresc era importat, el 2008 ha suposat el 43%. Un fet que s’explica per la disminució de les importacions de musclo, cloïssa de cultiu i rossellona.