Col·laboració en un curs de Benestar animal

La col·laboració de Mercabarna ha consistit en servir de model per a la gravació d’un vídeo, on es mostra el procés que segueixen els animals, des que arriben en el camió fins que són preparats per al seu sacrifici, així com el tracte que reben per part dels treballadors de l’Escorxador. 

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un decret que regula el contingut i l’homologació a nivell europeu d’aquests cursos de Benestar animal, una formació que a partir d’ara haurà de rebre obligatòriament i de forma gratuïta el personal que treballa amb els animals, especialment en les activitats bàsiques com el transport, el sacrifici, la matança, la cura i el maneig, tant en les explotacions ramaderes com en els escorxadors.